Moderní materiály ve stavbách minulého století I

Moderní materiály ve stavbách minulého století I
Availability: in stock
including VAT
your price272,00 Kč
ps
Moderní materiály ve stavbách minulého století I

Období druhé poloviny minulého století představuje unikátní kapitolu v dějinách české architektury. Této etapě se často odborníci vyhýbali a laická veřejnost ji mnohdy přehlížela nebo v lepším případě vnímala jako nechtěný produkt minulého režimu. Až na základě postupného mizení staveb z těchto let na prakticky celém území Česka a nejednoznačného postoje k jejich hodnocení se téma silněji dostává do centra pozornosti také v souvislosti s jejich obnovou a údržbou. Tím vyvstává otázka správné znalosti a interpretace vlastností použitých materiálů. Seminářem jako tradičně provede Ondřej Šefců, který je spolu s profesorkou Pavlou Rovnaníkovou odborným garantem akce.

Obsah:
Úvodem
Ing. arch. Ondřej Ševců, místopředseda výboru společnosti STOP

Rekonstrukce bývalého hotelu Intercontinental - nová výzva k obnově a konverzi
Ing. arch. Marek Tichý, TaK Architects s.r.o.

Plasty ve stavebnictví a jejich degradace
Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum v Praze

Degradace a konzervace umělckých děl z polyesterových pryskyřic
Mgr. Karel Rapouch, Technické muzeum v Brně

Restaurování uměleckých děl z polymerů. Dílo Housenka (Perestrojky) od Kurta Gebauera
Mgr. et Mgr. art. Jan Kyncl, Ph.D., restaurátor historických děl sochařských a moderního umění

Azbest ve stavách a co sním?
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. FAST VUT Brno, Ústav chemie

Použití hliníku v architektuře
Ing. Kateřina Kreislová , Ph.D. SVÚOM s.r.o., Praha

Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2022, počet stran 62, česky, bez ISBN