Moderní žena – architektka

Moderní žena – architektka
ISBN: 978-80-88308-34-8
Availability: in stock
including VAT
your price620,00 Kč
ps
Helena Huber-Doudová (ed.)

Moderní žena – architektka

Projekce a realita ve střední Evropě od roku 1900

Výchozím bodem publikace je emancipační potenciál ženských protagonistek moderny a Bauhausu, jejich role a úspěchy na příkladech z České republiky, Německa, Polska, Maďarska a Estonska v posledních více než sto letech. Zásadní je napětí mezi dvěma póly – projekcí, tedy imaginativním obrazem moderní ženy, jak jej ztělesňovala například Neue Frau na Bauhausu nebo její reprezentace ve filmu a časopisech na straně jedné, a reálnou zkušeností architektek na straně druhé, dané právními normami, přístupem ke vzdělávání, ale i jejich postavením ve společnosti. Kolektivní monografie usiluje nejen o nová odhalení méně známých protagonistek architektury a jejich staveb, ale také se snaží nově klást otázky tvorby feministického kánonu, otázky přínosu mediálních, genderových a vizuálních studií. Grafika Petr Babák, Martin Ponec (Laboratoř). Vychází v česko-anglické jazykové mutaci. …………………………………………… Helena Huber-Doudová je kurátorkou sbírky architektury Národní galerie Praha. V minulosti působila jako vědecká asistentka a mezinárodní kurátorka „International Museum Fellowship“ a ve spolupráci s Kulturstiftung des Bundes, Universität Erfurt a Muzeem knih a písma v Lipsku připravila výstavu o infografice Otty Neuratha a Fritze Kahna. V roce 2011–2012 byla stážistkou Muzea architektury

Obsah

Profesní rámec žen architektek
Emancipované ženy, osvobozené bytí? Tři německé progresivní architektky a jejich pojetí bydlení. (Mary Pepchinski)
Na cestě k vysokoškolskému vzdělání. První generace slovinxkých architektek. (Helena Seražin)
"Není divu, že byl navržený ženou."Profesní status architektek v poválečném Maďarsku. (Mariann Simon)

Projekce moderní ženy
Bauhaus a nová žena. Životní postoj - styl - empowerment. (Patrick Rössler)
Za moderní životní styl a novou ženu. Píšící architektky a designérky v boji proti prachu a bibelotům. (Martina Pachmannová)
Obrazy socialistické tvůrčí ženy v časopise Domov. (Michaela Janečková)
Architektky v polské socialistické kinematografii. (Adam Nadolny)

Feministické přístupy k historii architektury a kurátorství
Ženská síla v architektuře. Nebo?
Feministické kurátorské strategie. Výstava Vlastní Pokoj. Feministické otázky v architektuře v Estinském muzeu architektury. (Ingrid Ruudi)
Pokus o novou perspektivu. Jak včlenit ženy do historického kánonu. (Klára Němečková)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2021, rozměr 148 x 210 mm, 304 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88308-34-8