Modestia est signum Sapientiae

Modestia est signum Sapientiae
ISBN: 978-80-88283-46-1
Availability: in stock
including VAT
your price445,40 Kč
ps
Kateřina Dolejší, Ondřej Haničák (eds.)

Modestia est signum Sapientiae

Kolektivní, vícejazyčná monografie je koncipována jako mozaika různorodých textů představujících výsek spektra metodologických přístupů a aktuálních pohledů na problematiku památkové péče a středověkého umění. Tematicky i časově je široce rozkročena mezi studie věnované středověké architektuře, recepci uměleckého díla ve středověku, kastelologii, průzkumům památek a edicím středověkých písemných pramenů k dějinám umění a jejich vypovídací hodnotě.

Obsah:

Tabula Gratulatoria
Ab imo pectore... Martin Vyhoda
Bibliografie Dalibora Prixe 1988-2020. Ondřej Haničák, Markéta Kouřilová

Ars medievalis
K aktuální interpretaci gotického trojlodí dómu sv. Václava v Olomouci od Dalibora Prixe. Ivo Hlobil
Glówny portal kościola św, Jerzego w Dzierźoniowie (Reuchenbach). Forma i chronologia. Romulad Kaczmarek
Niesymetriczne sklepenia gwiaźdzdiste v kaplicach kościola Dominikanów v Krakowie. Marcim Szyma, Marek Walczak
Über die Bedeutung Schlesienes in der Auspränung des spätgotischen Masserwerkrepertoires um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Jakub Adamski
Kaple Petra z Brna zvaného Jelito u kostela Panny Marie v Lanškrouně. Jana Pařízková Červonová
Opevněné sídlo v Kelčanech - centrum boskovických statků na Kyjovsku. Miroslav Plaček
Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Kunraticích - Praha 4. Zuzana Všetečková
The Body im Motion and the Wandering Mind. The Visual Arts in the Service of Late Metieval virtual Pilgrims. Daniela Rywiková
Podoba některých motivů kachlů z Ostravska s kachlí z Banské Bystrice. Zbyněk Moravec

Monuementa tutela & topographia
Rozhovor o památkové péči z roku 1985. Rostislav Švácha
Rozvrh vesnic severního Plzeňska. Předběžná studie k topografii Kralovicka. Pavel Vlček
Uměleckohistorická topografie a použití měřických katastrálních operátů na příkladu stavebního vývoje vsi Řeporyje. Ludmila Hůrková
Kostel Zvěstování Páně v Račicích. Matěj Kruntorád
Vysokomýtské věže. Jan Uhlík, Kristina Uhlíková
Marginálie z muzejních depozitářů. Plastické mapy Georga Wiesnera jako pramen k poznání topografie Opavy, hradu Helfštýna a Brna ve 20. letch 19. století. Ondřej Naničák

Silesia
Výjimečné velkomoravské kování ze Slezska. Trajektorie Bojná/SK - Kylešovice/cz. Pavel Kouřil
Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně - cicterciačky. Rudolf Žáček
Stříbrno.červeně, nebo červeno-stříbrně polcený štít? K otázce tinktur erbu opavských Přemyslovců.  Karel Müller
Neuskutečněná cesta Viléma z Rožmberka na obhlídku opavského zámku. Martin Čapský, Petr Kozák
Muž bez tváře. Zapomenutá komemorativní skulptura Čeňka Hovory, posledního pána z Lipé, v kraji pod Slezou. Irena Korbelářová
Dřevěné kostely na Těšínsku. Obrazy konfesní příslušnosti. Romana Rosová
Uctívaná socha Panny Marie Frýdecké. K počátkům, proměnám funkce a tradici mariánského poutního místa ve Frýdku. Jaromír Olšovský
Cihlová neogotika. Dominantní styl sakrální architektury přelomu 19. a 20. století na Hlučínsku. Jiří Jung.

Seznam použitých zkratek
Jmenný a místní rejstřík
Seznam vyobrazení
Autorský kolektiv

Nakladatelství Artefactum, Praha-Opava 2021, rozměr 275 x 345 mm, 423 s., bar., česky, polsky, německy, anglicky, ISBN 978-80-88283-46-1