Modrá krev v občanském století.

Modrá krev v občanském století.
ISBN: ISBN 978-80-7560-440-8
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
Milena Lenderová a kol.
Modrá krev v občanském století.

Což se podívat na několik prvních desetiletí 19. století poněkud jinak? Pohledem mladších šlechtických sourozenců, kteří v hledáčku historiků stávali zpravidla ve stínu svých starších bratří? Pohledem prvních balneologů, kteří se právě v tomto období stávají klíčovými postavami a spirity agens západočeských lázní? A což přiblížit poslední věci (urozeného) člověka prostřednictvím dosud nevyužívaných pramenů, úmrtních oznámení? Nebo se podívat na méně známou část Pražského hradu, která se od října 1832 do května 1836 stala dočasným azylem francouzského emigrantského dvora? A jaký cíl mělo, v prostředí tradičních, starých, ba nejvýše postavených elit, cílené zachycení změn, k nimž v tomto období docházelo ve všech oborech lidské činnosti, ve všech oblastech lidského bytí? Změn, které jim mohly být proti mysli? Na tyto otázky hledá publikace Modrá krev v občanském století odpověď.

Obsah:
Úvod
Odsunuti, přehlédnuti, zapomenuti? Životní perspektivy a možnosti mladších sourozenců šlechtických rodin v první polovině 19. století
Vladařský vzor
Šlechtická realita
Ladislav hrabě Wrbna Freudenthal (1796-1849)
Trpký konec FML Ladislava hraběte Wrbny

Karel Josef Heidler z Heilbornu. Kariéra na hraně starých a nových sociálních elit.
Vznik Mariánských Lázní
Lázeňská klientela
Lázeňská sociabilita
Útváření role lázeňské fiktivná rovnosti
Reflexe nové atmosféry v lázních z pohledu "starách elit"
Lázeňský lékař Karel Josef Heidler na hraně mezi starými a novými společenskými elitami

Requiescat in pace. "Poslední věci člověka" v prostředí aristokracie: úmrtní oznámení jako historický pramen
Parte jako pramen
Přechodové rituály
Parte jako fenomén
Metodické uchopení
Praktické pokyny
Hrobky

Vězení více než palác. Pobyt dvora Karla X. na Pražském hradě
Král exulant
Obraz Karlova pobytu v Praze
Apartmánová situace v letech 1800-1836
Inkognito i oficiálně - příjezd a ubytování se na Hradě

Tajemství Pražského hradu aneb pravdivé (i nepravdivé) příbehy, záznamy anegnoty sepsané neznýmým Francouzem (nebo Francouzkou?)
Charakteristika pramene
Historický kontext - Karel X. a jeho dvůr v Praze
Obsah Zápisků
Zdroje
"Podezřelí"
Anekdoty
Závěr
Resumé
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Rejtřík osob
Rejstřík lokalit
Obrazová příloha

Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 15x21 cm, počet stran 292, česky, ISBN 978-80-7560-440-8