Mor 1480-1730

Mor 1480-1730
ISBN: 978-80-246-4691-6
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Karel Černý
Mor 1480-1730
Epidemie v lékařských traktátech raného novověku

Mor, který přišel ve 40. letech 14. století, předznamenal dlouhé období periodicky se vracejících smrtících epidemií. Nebezpečí se nevyhýbalo nikomu, „černá smrt“ pravidelně postihovala bohatá obchodní centra v Itálii stejně jako spoře zalidněné regiony Skandinávie. Teprve na počátku 18. století nemoc z Evropy zmizela stejně záhadně, jako se o čtyři století dříve objevila.
Morová nákaza byla nejen zdrojem paniky, drastických sanitárních opatření či morálního sebezpytování, ale představovala i složitý lékařský problém. Od vrcholného středověku do období osvícenství vzniklo na toto téma nesčetně traktátů.
Tato publikace se zabývá postupnými proměnami názorů na mor mezi lékaři raného novověku v několika oblastech. Předně se věnuje vývoji dobové lékařské literatury, zkoumá vliv modernity či naopak tradice a způsob, jímž spolu různí autoři vedli učené spory. V následující části na základě výběru pramenů z řady oblastí Evropy sleduje hlavní teorie o původu moru včetně představ o zkažení vzduchu, názorů na nakažlivost nemoci či nauky o moru přenášeném lidskými smysly. Dále popisuje, co doporučovali renesanční a barokní lékaři svým klientům, kteří se chtěli chránit před nákazou. Šlo o široké spektrum preventivních opatření počínaje karanténou či útěkem z nakažené oblasti přes dodržování vhodné diety až po užívání různých druhů amuletů. Poslední část knihy popisuje raně novověkou léčbu morem nakažených pacientů, a to jak podáváním léků či tzv. „chirurgickými“ metodami (pouštěním krve či otvíráním morových bubonů).

Obsah:

Poděkování

ÚVOD
  Historie dějin lékařství a několik slov k metodologii
  Mor a morové epidemie v literatuře
MOR V AKADEMICKÉ LITERATUŘE 1480-1730
  Popis použitých pramenů
  Otázka citování autorit
  Učené spory o moru
FYZIOLOGIE ČLOVĚKA A SVĚTA
  Fyziologie v renesanční medicíně
  Fyziologie barokní medicíny
  „Posmrtná” fyziologie
  Rizikové skupiny
PATOLOGIE MORU (KONTAGIUM, NAKAŽLIVOST, HNILOBA, VÝVOJ NEMOCI)
  Historická nosologie, dělení chorob na pandemie, epidemie, endemie a sporadicon
  Definice moru a jeho historické popisy
  Vnější a vnitřní příčiny moru
  Pět vnějších příčin moru
  Hněv boží a sociální rozvrat
  Tajemství astrologie a skrytých kvalit
  Environmentální příčiny
  Kontagium
  Imago pestis
  Monarcha virulentus (vnitřní příčiny moru)
PREVENCE A JEJÍ VÝVOJ
  Předpověď blížícího se moru
  Náboženská a „politická” opatření
  Psychologie, imunita a amulety
LÉČBA A REKONVALESCENCE
  Opatření obecné povahy
  Příznaky a diagnóza
  Hlavní terapeutické techniky a jejich proměny
  Pouštění krve a purgace
  Farmakoterapie
  Léčba bubonů a karbunkulů
  Dieta pacientů
  Lékař a ošetřující personál, léčba jako procedura a stanovení prognózy
  Příběhy pacientů, lékařů a měst

Závěr
Seznam použitých zkratek
Bibliografie
Summary
Jmenný rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 465 x 235 mm, 506 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4691-6