Moravský advokát a politik Fritz Plachky (1836–1928): Mezi slávou a zatracením, rakušanstvím a němectvím

Moravský advokát a politik Fritz Plachky (1836–1928): Mezi slávou a zatracením, rakušanstvím a němectvím
ISBN: ISBN 978-80-7465-561-6
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps
Petr Kadlec
Moravský advokát a politik Fritz Plachky (1836–1928): Mezi slávou a zatracením, rakušanstvím a němectvím

Monografie přibližuje život a veřejné aktivity Friedricha (Fritze) Plachkého, Slezana původem z rodiny německojazyčné inteligence, který se od konce 60. let 19. století do počátku 20. století významně zapsal především do života Hranic, střediska Moravské brány. Profesí advokát, veřejně velmi činorodá osoba a komunální a zemský politik strávil závěr života ve Vídni a z kolektivní paměti společenství jeho někdejšího působiště byl takřka zcela vytěsněn. Autor knihy se proto pokouší jednak o znovuobjevení tohoto (polo)zapomenutého rakouského Němce, jednak o demytizaci jeho osobnosti a vyvážení dosud převládajícího negativního obrazu Plachkého, jak jej úspěšně vytvořili jeho někdejší odpůrci.

Obsah:
Předmluva
Úvodem
Mládí, studijní léta a profesní příprava
Příchod do Hranic a etablování ve měste v letech 1868-1890
Na vrcholu - starostou Hranic a zemským poslancem
Nástup do starostencké funkce
Česká opozice, František Šromota a česko-německý konflikt ve městě
Proměna Hranic, její příčiny a okolnosti
Čestná občanství jako nástroj upevňování politické moci?
Plachkého nacionalismus a rakušanství
Politické ambice zemské a říšské
Bouřlivá poslední dvě léta ve funkci starosty
Ústup ze scény - olomoucké intermezzo a vídeňský epilog (1904-1928)
Osobní a rodinný život
Závěrem
Soupis pramenů a literatury
Achivní prameny
Tištěné prameny
Seznam literatury
Použité zkratky
Seznam obrázků
Zusammenfassung
Přílohy
Jmenný rejstřík

Pavel Mervart, 2022, rozměr 12 x 20 cm, počet stran 239, česky, ISBN 978-80-7465-561-6