Mosty a propasti mezi vědou a uměním

Mosty a propasti mezi vědou a uměním
ISBN: 978-80-87082-15-7
Availability: in stock
including VAT
your price187,00 Kč
ps
Michal Giboda (ed.)
 
Mosty a propasti mezi vědou a uměním

Může opravdu existovat umělecká tvorba bez podpory racionální a strukturované reflexe, anebo může přežít věda bez individuální i kolektivní imaginace? Možná právě tato otázka a následné hledání odpovědí ukazuje cestu, kterou se v poslední době vydalo už mnoho vědců stejně jako umělců. Umělé rozdělení vědy a umění jako jasně oddělených kategorií bere za své a jistoty, které byly vizí v 19. a ještě i ve 20. století, přestávají platit...
 
Obsah:

Pavel Smetana: Několik slov úvodem
Miloš Dokulil: Umění jako poznání?
Jiří Fiala: Citlivost na souvislosti
Martin Flašar: Hudba na křižovatkách umění a přírodních věd
Michal Giboda: Věda a umění - konvergence nebo divergence (podobnost, rozdíly a interakce vědy s uměním)
Jana Horáková, Jozef Kelemen: Umění i pro kyborga
Ivo Janoušek: Věda a umění: Dva póly jednoty
Milan Knížák: Hra na vědu
Vladimír Kokolia: Roz-umění
Miroslav Petříček: Věda a umění ve věku nových médií
Jan Poněšický: O imaginaci umění
Jaroslav Vančát: Věda a umění v sémiologickém objetí

Občanské sdružení Dialog vědy s uměním v nakladatelství Tomáš Halama, 2010, 110 str., rpozměr 166 x 240 mm, ISBN 978-80-87082-15-7