Mosty v České republice

Mosty v České republice
ISBN: 978-80-88265-19-1
Availability: in stock
including VAT
your price600,00 Kč
ps
Jan Vítek

Mosty v České republice

Kniha Mosty v České republice představuje čtenářům mostní stavitelství u nás. Na konkrétních příkladech našich mostů dokumentuje vývoj stavebních konstrukcí a stavebních technologií od středověku až do současnosti. Z velkého počtu mostních staveb na našem území bylo vybráno cca 150 reprezentantů mostů, které jsou významné z hlediska stavebního umění a z nichž je patrný technicky se zdokonalující způsob výstavby. První kapitoly jsou věnovány památným mostům - kamenným a řetězovým, mostům železničním a městským. Další kapitoly se týkají mostů betonových, ocelových a dřevěných; poslední kapitola popisuje lávky pro pěší. Staré mosty jsou vzhledem ke své historii popsány poněkud podrobněji, u mostů z poslední doby je kladen důraz na popis mostní konstrukce a na postup výstavby. Čtenář získá přehled o starých i nových stavbách, včetně našich nejmodernějších mostů postavených v 21. století. Publikace je bohatě doplněna barevnými fotografiemi.

Stručný obsah

Předmluva

Památné mosty
 • Kamenné mosty
 • Řetězové mosty
Železniční mosty
 • Železniční mosty kamenné a betonové
 • Železniční mosty s ocelovou konstrukcí
Mosty ve městech

Betonové mosty
 • Obloukové mosty
 • Prefabrikované a předpjaté mosty
 • Mosty sestavované ze segmentů
 • Monilotické trámové mosty na skruži
 • Mosty betonované letmo
 • Mosty stavěné na posuvných skružích
 • Vysouvané nosné konstrukve mostů
 • Závěsné mosty
Ocelové mosty

Dřevěné mosty

Lávky
 • Dřevěné lávky
 • Betonové lávky
 • Lávky zavěšené a visuté pásy
 • Ocelové lávky
 • Rechle
Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha 2019, rozměr 180 x 255 mm, 288 s., bar., česly, ISBN 978-80-88265-19-1