Musicalia v pražském periodickém tisku 1800 - 1825

Musicalia v pražském periodickém tisku 1800 - 1825
Availability: in stock
including VAT
your price260,00 Kč
ps
Jiří Berkovec

Musicalia v pražském periodickém tisku 1800 - 1825

Publikace Jiřího Berkovce, českého muzikologa a skladatele, navazuje na starší titul téhož autora – Musicalia v pražském periodickém tisku 18. století – vydaný v roce 1989. Publikace obsahuje tematicky uspořádané texty týkající se hudby a hudebního života vybrané z 96 ročníků 23 novinových a časopiseckých titulů, které v Praze vycházely v 1. čtvrtině 19. století. Publikováno v edici Varia de musica pod číslem 9.

Stručný obsah:
Úvod
Dokumentace
Literatura
Zkratky
Ediční poznámnka

I. oddíl: Běžné recenze - Rezensionen
Pražský hudební život (Das Prager Musikleben)
Hudba v Čechách a na Moravě (Musik in Böhmen und in Mähren)
Zprávy ze zahraničí (Nachrichten aus dem Ausland)
Životopisy / Nekrology (Lebensläufe / Nachrufe)
Informace, poznatky a úvahy (Informationen, Erkentnisse und Überlegungen)
Hudební nástroje, orchestriony a automatofony (Musikinstrumente, Orchestrions und Automatofone)
Sborník vokálních a instrimentálních skladeb, hudební časopisy a knihy, inzerce hudebnin (Sammlungen von Vokal- und Instrimentalkompositionen, Musikzeitschriften und Bücher, Musikalieninserate)

II. oddíl: Závažná pojednání - Ernste Abhandlungen
Studie, články a stati (Studien, Artikel und Aufsätze)
Osobnosti (Persönlichkeiten)
Cesty hudebního vzdělávání (Wege der Musikalischen Bildung)
Hudební nástroje a orchestriony (Musikinstrumente und Orchestrions)
Varia
Inzerce (Insertion)
Notové přílohy pražských časopisů (Notenbeilagen der Pragerzeitschriften)
Rejstřík (Register)