Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 1-2/2006

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 1-2/2006
Availability: in stock
including VAT
your price120,00 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:

Pavlík Čeněk, Gotické reliéfní kachle z tvrze Stará, dnes zámku Staré Hrady
Panáček Jaroslav, Rod pánů ze Smojna
Řeháček Karel, Senátor Eduard Šimek - plzeňský spisovatel, učitel a menšinový politik
Kuča Karel, Obnovení kategorie "městyc" v české legislativě a rehabilitace historických měst
Blažková Kateřina, Lomecká Jana, Poklady studny v Rakovníku
Švácha Rostislav, Kubistická vila v Libodřicích - dílo Josefa Gočára
Skružný Ludvík, Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi
Vaculínová Marta, Evangeliář Jana z Opavy
Skružný Ludvík, Abrahámoviny PhDr. Lubomíra Procházky, CSc.
Špaček J., Černá E., PhDr. František Frýda šedesátiletý
Šťastný Dražen, Vávra Miloš, Velimská Skalka a Horní Šárka, dvě opevněná centra z doby bronzové ve středních Čechách
Durdík Tomáš, Pivo a další alkoholické nápoje na českých hradech
Literatura