Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 1/2007

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 1/2007
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:

Balcárek Petr, Byzantské aspekty svatováclavské koruny.
Rous Pavel, Málek Oldřich, Nález lidských kostí ve zdivu hradu Ronov u Přibyslavi.
Šťovíček Jan, Kliment Čermák, Společnost přátel starožitností českých a Budeč.
Havlík Vlastimil, Veduty evropských historických měst.
Mařík Jan, Libické hradiště a archeologie.
Literatura