Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2000/2

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2000/2
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:


Karel Sklenář, Náhrobníky Svatkovských z Dobrohoště v Bernarticích
Jana Smíšková, O špitálech osmnáctého století na Litoměřicku
Jiří Kvaček, Kašpar M. Hrabě Šternberk a jeho styky s anglickým paleontologem Williamem Bucklandem
Jaroslav Honc, Boj města Libochovic s knížetem Dietrichsteinem o jihovýchodní část náměstí v letech 1810 - 1864
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Teze přednášek SPS
Personalia
Literatura