Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2000/3

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2000/3
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:


Veronika Korčáková, Dvě nově objevená pragensia z grafické sbírky Národního muzea
Karel Kuča, Umělá jména obcí a osad v České republice
Karel Mikuláš, Fosilní stopy (ichnofosilie) v díle K. M. Sternberga
Odborná sdělení
Muzeiní a vlastivědná činnost
Teze přednášek SPS
Personalia
Literatura