Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2001/1

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2001/1
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:


Karla Motyková, Středověká přilba z Nymburka
Aranka Daňková, Konzervace železné přilby z archeologického výzkumu v Nymburce 1996
Jiří Šouša - Jaroslav Šula, Nevydaná československá papírová platidla z let 1945 - 1953 v archivu a v muzejních sbírkách
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Ze života Společnosti přátel starožitností
Teze přednášek SPS
Personalia
Literatura