Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2002/1

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2002/1
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:


Jiří Černý, Poutní místa jihozápadní Moravy
Miroslav Plaček, Dva neznámé pedanty velmi známých hradních staveb
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Ze života Společnosti přátel starožitností
Teze přednášek SPS
Personalia
Literatura