Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2003/4

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2003/4
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:


Dalibor Hodeček, Dějiny zámku v Uherčicích ve 20. století
Martina Horáčková, K otázce původu a datace Madony z Klobouk u Brna, nejstarší dřevěné skulptury v českém památkovém fondu
Martin Nechvíle, Nové archeologické objevy z hradu Frýdštejna
Karel Sklenář, Zlomek nádoby z nálezu českých denárů u Neumětel v roce 1864
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Teze přednášek SPS
Literatura