Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2004/3

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2004/3
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:


Karel Kuča, Nově povíšená města v České Republice a otázky kolem dalšího vývoje
Marie Ryantová, Lobkovické panství Vysoký Chlumec za třicetileté války a po ní
Jaří Šouša - Jaroslav Šůla, Přípravy a emise československých měditiskových bankovek v letech 1953 (1958) až 1959 (1961)
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Teze přednášek SPS
Diskuze
Literatura