Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2005/2

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 2005/2
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:


Martin Gaži, Huertovský (v)klad. K interiérovému vybavení píseckého kostela Narození Panny Marie v první polovině 17. století
Alena Šubrtová - Jiří červený, Deník vojáka z poloviny 19. století
Jiří Kovařík, Exulantská větev Žďárských ve Žďáru a osudy některých jejich příslušníků
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Personalia
Teze přednášek SPS
Literatura