Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 3-4/2006

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 3-4/2006
Availability: in stock
including VAT
your price120,00 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:

Holík Ladislav, Cín a jeho těžba ve Slavkovském lese z pohledu archeologie.
Herold SI Miroslav, Svatojánské Slánsko aneb po stopách kultu sv. Jana Nepomuckého na severozápad od Prahy.
Mleziva Štěpán, Změny územního rozsahu českých zemí v důsledku záboru pohraničí v roce 1938.
Panoch Pavel, Štuková výzdoba zámku v Rokytnici nad Orlicí a její emblematické zdroje.
Gelnar Michal, Lokalizace stanoviště zaniklé středověké sklářské hutě na katastru obce Branná na Šumpersku.
Orna Jiří, Drobná středověká figurální keramická plastika z Plzně.
Starý Marek, Kníže Marek Basarab Jako kandidát na udělení českého inkolátu v roce 1607.
Kuča Karel, Nově povýšená města v České republice (2004-2006).
Skružný Ludvík, Výzkum raně středověkého pohřebiště v Zelenči.
Skružný Ludvík, Tajemství objektu Květnice č. 312/2005.
Chotěbor Petr, Kamenické značky.
Likovský Jakub, Výpověď paleopatologických nálezů.
Samojská Kateřina, Život novoměstského měšťana 15.-17. století v obraze písemných pramenů - svědectví knih městské kanceláře.
Personalia
Teze přednášek SPS
Literatura