Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 3-4/2007

Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 3-4/2007
Availability: in stock
including VAT
your price132,00 Kč
ps
Časopis se zaměřením na historickou vlastivědu a muzejnictví je vydáván Národním muzeem ve spolupráci se Společností přátel starožitností. Jeho obsahem jsou především studie, odborná sdělení a recenze z mnoha oborů historických věd s vazbami na celou škálu dalších společenských věd. Čerpá z bohaté historie svého vydávání a fundovaným způsobem uveřejňuje práce i drobné zprávy s různými náměty se zaměřením na regionální problematiku, jež mají čtenáře informovat ale také přispět k obecnému kulturnímu povědomí.

Obsah:

Sršeň Lubomír, Autentické portréty Josefa Jungmanna
Mleziva Štěpán, Soudní okresy v českých zemích v období 1850-1948
Gelnar Michal, Lokalizování zaniklých sklářských hutí na Šumpersku metodou povrchového průzkumu
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Personalia
Teze přednášek SPS
Literatura