Muzejní maringotka

Muzejní maringotka
ISBN: 978-80-7028-514-5
Availability: in stock
including VAT
your price319,00 Kč
ps
Jaroslav Blecha

Muzejní maringotka

Cesty - křižovatky - zastavení


Obsah:

Úvodem
PhDr. Jiřina Telcová, CSc
Slovo pamětníka (Jiří Stejskal)
Slovo principála Muzejní maringotky (František Pavlíček)
Muzejní maringotka – krédo
 Oddělení dějin divadla
 Loutkářská sbírka (úvod)
 Loutky odcházejí (Jiřina Telcová)
 Loutkářská sbírka (pokračování)
 Specifické formy muzejní komunikace
Muzejní maringotka – divadlo
 Marionetové divadlo (historický exkurz)
 Muzeum a theatrum cum pimperlis
Harriet Ludvigsen
Don Šajn (persona ingrata)
Karel Höger
Don Šajn (aktéři)
Don Šajn (hra o čtyřech jednáních)
Cesty Evropou (mapa)
Maringotka zapřahá (reportáž)
Štace v obrazech
Rozhlas o Donu Šajnovi
 Kulturní zápisník
 Městský rozhlas Brno
 Československý rozhlas Brno
Résumé
Přílohy
 Seznam členů a činných přátel Muzejní maringotky
 Seznam štací (divadlo)
 Seznam štací (výstavy)
 Televize a film
Jmenný rejstřík
Literatura
O autorech

Moravské zemské muzeum, Brno 2017, 175 x 245 mm, 223 str., ISBN 978-80-7028-514-5