Myslet architekturu

Myslet architekturu
ISBN: 978-80-88033-06-6
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Jiří Tourek

Myslet architekturu

Pozdní myšlení Petera Eisenmana a jeho kritická teorie architektury

Architekt Peter Eisenman se od počátku své kariéry projevuje jako originální, inovativní a neortodoxní myslitel, který zkoumá základy architektury. V úvodu k prvnímu dílu souboru svých vybraných textů Eisenman Inside Out: Selected Writings z roku 2004 charakterizuje své celoživotní úsilí následovně: „Mé eseje se nezabývají tím, jak může architektura změnit budoucnost, nýbrž – s příchodem digitálního věku informací – tím, jak teoretická paradigmata, která doposud určovala interioritu architektury, bude možná nutné nově promyslet, aby odpovídala mnoha možným, dříve neteoretizovaným a ‚neautorizovaným‘ budoucnostem a též i mnoha možným nově revidovaným minulostem.“ Kniha Jiřího Tourka se pokouší přiblížit základní pojmy a problémy Eisenmanova myšlení a filosofickou analýzou jednotlivých témat, která se u Eisenmana objevují, tomuto novému promýšlení architektury kypřit půdu.

Obsah:

Úvod
Cesta k interioritě
 • Proměna myšlení
 • Pozdější myšlení - anteriorita, interiorita
 • Filippo Brunelleschi a exteriorita
 • Leone Battista Alberti
 • Donato Bramante
 • Andea Palladio
 • Clude Perrault
 • Giovani Battista Piranesi
Dějiny jako zlomy
Architektura jako psaní
Kritická architektura
 • Giuseppe Terragni a kritičnost
 • Kanonické kritické projekty a nerozhodnutelnost
 • Hledání cesty ke kritické architektuře, diagram a dál
 • Exkurs: presentness a problém nastávání
 • Znejasnění aneb na cestě k nerozhodnosti
Závěr
Bibliografie
Summary

Zlatý řez, Praha 2018, rozměr 190 x 230 mm, 120 s., čb., česky, ISBN 978-80-88033-06-6