Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150
ISBN: 978-80-907128-5-0
Availability: in stock
including VAT
your price1 000,00 Kč
ps
Ladislav Zikmund-Lender, Helena Čapková (eds.)

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Jan Kotěra, od jehož narození uplyne v roce 2021 sto padesát let, byl přední český architekt, urbanista, designér, organizátor, pedagog UMPRUM a AVU. Kniha si pokládá otázku, jak v současnosti hodnotit a aktualizovat Kotěrův tvůrčí i životní odkaz. Patnáct kapitol od dvanácti historiků a historiček architektury mladší a střední generace se věnuje vybraným tématům z Kotěrova díla, okolnostmi a podmínkami jeho vzniku. Kniha si nečiní nárok na vyčerpávající interpretaci architektova tvůrčího života, ale chce vyzdvihnout ty oblasti, které byly doposud opomíjeny, nebo si zasluhují nový pohled. Publikace je současně příležitostí pro digitalizaci a zveřejnění archivních vyobrazení z Kotěrovy pozůstalosti, které dosud nebyly publikovány. Jednotícím prvkem budou ilustrace Jana Šrámka. Grafika FaVU. Vychází v koedici FaVU, AVU a nakl. Pravý úhel.

Stručný obsah:

Úvod: Mýtus architekta (Helena Čapková, Ladislav Zikmund-Lender)
Jan Kotěra o starém umění (Jan Galeta)
Jan Kotěra a Uměleckoprůmyslová škola v Praze (Jana Sklenářová Teichmanová)
Kotěrův Orientální salon: Polemika s Janem Leitzelem (Helena Čapková)
"Není tu také rázovitých lidí": Jan Kotěra ve Spojených státech (Ladislav Zikmund-Lender)
Jan Kotěra: Nizozemská plná cihla a československá prázdná forma (Miroslav Pavel)
Jan Kotěra a Akademie výtvarných umění (Ladislav Zikmund-Lender)
Svět zahradních měst českého "učitele bydlení" (Vendula Hnídková)
Hledání urbanismu Jana Kotěry v dějinách architektury psaných dobovými aktéry (Markéta Žáčková)
Nový styl pro novou republiku: Představa Jana Kotěry o reprezentaci Československa (Ladislav Zikmund-Lender)
Místo, žitý svět a kontinuita? Poznámky ke spojitosti současné tuzemské architektury s tvorbou Jana Kotěry (Filip Šenk)

Architektovy obrazy: Texty Jana Kotěry (Ladislav Zikmund-Lender)
Obrazy architekta: Texty o Janu Kotěrovi (Ladislav Zikmund-Lender)

Summary
Jmenný rejstřík
Seznam literatury a pramenů
Seznam vyobrazení
O editorech

Nakladatelství Pravý úhel, Vysoká škola uměleckoprůmyslová  a Akademie výtvarných umění, Praha a Hradec Králové 2021, rozměr 225 x 450 mm, 285 s., bar., česky, ISBN 978-80-907128-5-0