Na cestě do nebeského Jeruzaléma

Na cestě do nebeského Jeruzaléma
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps
Eds.  Jiří Mihola

Na cestě do nebeského Jeruzaléma

 

Obsah:


Na cestě do nebeského Jeruzaléma
Čeští a moravští poutníci v Říši v pozdním středověku
Barokní pouť v Čechách
Barokní poutnictví na Moravě
Poutní tradice v českém Slezsku
Jezuité a významná mariánská poutní místa v českých zemích
Servité a barokní poutní krajina střední Evropy
Náboženská bratrstava a poutnictví na Moravě v raném novověku
K typologii mariánských poutních místna jihu Čech 17. a 18. století
Architektura moravských poutních míst
Středoevropské poutnictví v 19. století
Oslavy cyrilometodějského milénia na Moravě (1863) a jejich odraz v lidových vrstvách
Poutní tradice v českých zemích ve 20. století
"Panno Marie, pomoz, stůj při mně..." Na okraji problematiky votivních darů
Patronství světců a putování na jejich poutní místa
Moravské poutní místo Slezanů: Kaple Nejsvětějšího Spasitele u Dolních Životic

Zusammenfassung
Seznam autorů