Na konci byla kniha

Na konci byla kniha
ISBN: 978-80-88308-15-7
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Anna Pleštilová - Lucie Rohanová
Na konci byla kniha

Disertační práce se zabývá v našem prostředí dosud takřka nezpracovaným žánrem autorské knihy. Jeho vymezení vychází ze zahraničních studií s přihlédnutím k specifikům tuzemské tvorby. Příklady jsou vybrány s důrazem na pestrost a hloubku žánru, přičemž nejvýraznější osobnosti a díla autorka nachází v 60.–80. letech 20. století. Úvodní a obecná část práce se týká otázek spojených s vymezením média autorské knihy. Je zde též zařazena přednáška Lucie Rohanové „Autorská kniha jako kniha“. Náplní hlavní části je klasifikace typů autorské knihy. Tato klasifikace vychází z děl, která vznikla v našem prostředí. Je tedy podřízena jeho specifikům, odlišnostem a limitům. Má paralely v rozvržení typů autorské knihy v díle americké teoretičky Johanny Druckerové The Century of Artists’ Books. Jednotliví autoři jsou zmiňováni i na více místech, základní údaje o klíčových osobnostech zkoumaného období jsou proto umístěny do samostatné závěrečné části. V té nalézáme také oddíl věnovaný kulturně-historickým předpokladům. Zvolené historické příklady mají dokreslit kontext zrodu autorské knihy, nelze je však považovat za jediná či uvědomovaná východiska. Sazba Josefina Karlíková.

Obsah:

Předmluva a poděkování

Lucie Rohanová: Autorská kniha jako kniha

Anna Pleštilová: Česká autorská kniha. Proměny od 60. let 20. století, mezinárodní kontext a historické inspirace
  Obecná východiska
  Česká autorská kniha a její proměny od 60. let 20. století
  Historické předpoklady
  Medailony

Resumé
Summary
Použitá literatura
Seznam vyobrazení

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020, rozměr 150 x 225 mm, 230 s., ISBN 978-80-88308-15-7