Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844)

Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844)
Availability: in stock
including VAT
your price160,00 Kč
ps

Iveta Cermanová – Jindřich Marek

Kniha je podrobnou biografií dosud nepříliš známého úředníka a učence Karla Fischera (1757–1844), jenž více než půl století pracoval v pražské c. k. Universitní knihovně a zastával post hebrejského cenzora pro celé Čechy. Představuje postupně Fischerovy životní osudy a úřední kariéru, jeho každodenní život, okruh přátel a intelektuální svět. Zvláštní pozornost věnuje jeho názorům na židovskou problematiku a také jeho dílu, jež se z většiny zachovalo pouze v rukopisné podobě. Podrobné vylíčení Fischerových osudů bylo umožněno značným množstvím písemností, jež po něm zůstaly. Systematický průzkum archivního materiálu, který autoři knihy podnikli v Národním archivu, Archivu Národní knihovny České republiky a v Oddělení rukopisů a starých tisků téže instituce, přinesl objevení nečekaného množství významných a většinou dosud neznámých pramenů včetně osobní korespondence. Tyto materiály vrhají na osudy K. Fischera nové světlo a přinášejí nové poznatky k dějinám pražské univerzitní knihovny, hebrejské cenzury i českých Židů.

Obsah:

Úvod
Životní příběh
Pracovní rytmus a volný čas
Okruh přátel
Sluha, skriptor a kustod c.k. Universitní knihovny
Hebrejský cenzor, revizor a překladatel
Závěr
Soupis písemné pozůstalosti Karla Fischera
Bibliografie
Summary