Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava

Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava
ISBN: ISBN 978-80-246-5502-4
Availability: in stock
including VAT
your price470,00 Kč
ps
Miloš Hořejš

Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava

Miloš Hořejš se v návaznosti na práce Jitky Balcarové a Barbory Štolleové zabývá pozemkovou a osídlovací politikou na území Protektorátu Čechy a Morava, na kterou nahlíží jako na nedílnou součást jednotné nacistické germanizační politiky, uplatňované v širším prostoru Německé říše. Přináší nový pohled na osídlovací politiku a mechanismy jejího fungování na vyšších i nižších stupních v rámci řízení osídlovacího procesu po strukturální a organizační linii, a přispívá tak k dokumentaci a objasnění celkových cílů nacistické okupační moci, jejíž germanizační plány měly mít dalekosáhlé důsledky nejen pro dané teritorium, ale i pro český národ jako takový.

Obsah

Poděkování
Úvod

Nacistické plány germanizace českého sídelního prostoru
  • Koncepty a plány východu Evropy
  • České země v plánech nacistů
  • Nacistické plány na germanizaci českého prostoru po vzniku protektorátu

Nacistická pozemková a osídlovací politika v odstoupeném pohraničí

Hlavní nacistické úřady a organizace podílející se na plánované germanizaci pozemkového majetku v Protektorátu Čechy a Morava

Realizace nacistické pozemkové a osidlovací politiky v protektorátu
  • Právní podklady pro germanizaci půdy
  • Zákroky proti pozemkovému majetku židovských majitelů
  • Politika germanizace půdy cestou vytváření vojenských prostorů a dalších stavebních celků
  • Zákroky proti velkým pozemkovým vlastníkům - církev a šlechta
  • Osídlenci, jejich původ a přesun
  • Realizace osidlovacího procesu v protektorátu v osídlovacích oblastech
  • Stavební aktivity pozemkového úřadu ve prospěch germanizace

Závěr

Nakladatelství Karolinum, Praha 2023, rozměr 140 x 200 mm, 432 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-5502-4