Národní výbor(y) a vznik Československa 1916–1918

Národní výbor(y) a vznik Československa 1916–1918
ISBN: ISBN 978-80-7286-409-6
Availability: in stock
including VAT
your price500,00 Kč
ps
Jan Hálek, Boris Moskovič, Petr Prokš (eds.)
Národní výbor(y) a vznik Československa 1916–1918

Český národ prožil ve svých moderních dějinách řadu převratných událostí. Jednu z nejvýznamnějších představuje rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa na sklonku první světové války. Právě zmíněnému období se věnuje předkládaná edice dokumentů. Autoři přitom využili zásadní fondy především Národního archivu v Praze a Moravského zemského archivu v Brně vzniklé z činnosti Národního výboru v Praze a Národního výboru v Brně. Současně věnují pozornost také působení Zemského Národního výboru pro Slezsko, stejně jako okresních a místních národních výborů v českých zemích, dokládají tak jejich působnost ve specifických podmínkách daného regionu v přímém porovnání s centrální, okresní a místní politikou. Využili přitom fondy příslušných státních okresních archivů. Kniha je doplněna o texty z dobového tisku, pamětí a historiografií reflektující činnost národních výborů.

Obsah:
Úvod
I. Národní výbor v zápase o vznik Československa 1916 - 1918
Národní výbor 1916 - 1918 (Jan Hálek)
Národní výbor v Praze ve dnech 28. října . 14. listopadu 1918 (Petr Prokš)

II. Zemské, okresní a místní národní výbory 1918 (Jan Hálek)
Moravský národní výbor a Zemský národní výbor pro Slezsko
Okresní a místní národní výbory
Proces ukončování činnosti národních výborů

III. Národní výbor(y) v zrdcadle paměti a historiografie: základní trendy (Boris Moskovic)

Ediční poznámka

Edice
I. Národní výbor v Praze 1916-1918 (Petr Prokš)
II. Národní výbor v Brně a Zemský národní výbor pro Slezsko 1918 (Jan Hálek)
III. Okresní a místní národní výbor 1918 (Jan Hálek)
IV. Národní výbory na stránkách regionálního tisku - příklad jižních Čech (Boris Moskovic)

Seznam dokumentů
Prameny a literatura
Summary
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík

Historický ústav / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2022, rozměry 16,2 x 23,5 cm, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7286-409-6