Návraty paměti - Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

Návraty paměti - Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
ISBN: 978-80-7285-083-9
Availability: in stock
including VAT
your price790,00 Kč
ps
Helena Krejčová, Mario Vlček

Návraty paměti


Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

Tato publikace představuje jeden z výsledků činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, jež bylo v návaznosti na mezinárodní dohody zřízeno vládou České republiky, aby se zabývalo výzkumem této problematiky. V úzké spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze se pracovníkům Centra podařilo dohledat a identifikovat několik set předmětů z porcelánu, skla, kovu, dřeva a dalších uměleckoprůmyslových sbírek, jež původně patřily židovským obětem z protektorátu. Podrobně byly popsány nejen předměty dochované v Uměleckoprůmyslovém museu, ale i předané jiným institucím. Na základě transportních čísel, podle nichž byli majitelé sbírek deportováni do Terezína, se podařilo určit část původních vlastníků a přiblížit i jejich životní osudy. Činnosti německé Treuhandstelle, která ukradené umělecké sbírky za války spravovala, je věnována obsáhlá odborná studie. Knihu doplňují informace o místech, kde se uloupené předměty skladovaly, a především asi tisíc barevných fotografií identifikovaných uměleckoprůmyslových výrobků dokládajících svědectví o zločinu, který se alespoň tímto způsobem dostává do povědomí veřejnosti.

Obsah:

Předmluva (Helena Koenigsmarková)

Treuhandstelle (vnucená majetková svěřenecká správa, tzv. správa k věrné ruce) (Helena Krejčová)

Sklady Treuhandstelle

I.
Předměty dochované v Uměleckoprůmyslovém museu

1. Původní majitelé

Terezie Adlerová
Richard Aschner
Julie Bělohlávková
Jiří Donebauer
Alfred Eckstein
Alfred Frankenstein
Elly Grabová
Karel Hartmann
Mariana Hirschová
Viktor von Kahler
Hermína Krásová
Richard Kraus
Amalie Lövyová
Kamila Mautnerová
Artur Melichar
Konrád Novák
Emil Pick
Josef Pollak
Edita Pollaková
Regina Popperová
Tini Popperová
Otilie Reinischová
Luisa Reiserová
Osvald Riemer
Zdeněk Roubíček
Pavel Rovenský
Salomon Salomonowicz
Ludmila Sattlerová
Leopold Selig
Rudolf Silberstein
Robert Steiner
Matilda Turnauerová
Max Egon Wolf
Leo Zeckendorf
Eugenie Zenterová

2. Předměty neoznačené transportním číslem

3. Neztotožněná skladová čísla

II.
Předměty odepsané ze sbírek v Uměleckoprůmyslovém museu

Adéla Edita Heimbachová
Richard Kraus
Leo Löwith
Ostatní

III.
Předměty předané z Uměleckoprůmyslového musea

1. Předměty předané Národní správě majetkových podstat

Leo Zeckendorf
Ostatní

2. Předměty předané Národní kulturní komisi

Oskar Fischl
Ostatní

3. Předměty převzané Antikvou

4. Předměty převedené do Národní Galerie

Regina Adlerová
Jiří Donebauer
Adéla Edita Heimbachová
Josef Pollak
Regina Popperová
Leo Zeckendorf
Ostatní

5. Předměty předané dalším institucícm

Summary
Biographical data (Renata Košťálová)
Ediční poznámka

Tilia, Šenov u Ostravy 2007, 210 x 265 mm, 357 str., ISBN 978-80-7285-083-9