Návraty

Návraty
ISBN: 978-80-246-3271-1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena440,00 Kč
ks
Kateřina Králová, Hana Kubátová

Návraty

Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy


Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující. Kniha zkoumá nejen samotnou cestu přeživších holocaust zpět, ale především mnohost a různorodost toho, jak jejich fyzický a mentální návrat ovlivnil je samotné a jejich okolí. Kam se vlastně vracejí? Kdo na ně čeká? A jak společnost jejich návrat přijímá? Čtenář záhy pozná, že autobiografické příběhy přeživších, kteří prožili rasovou perzekuci během druhé světové války v úkrytech, koncentračních a vyhlazovacích táborech, v odboji nebo pod falešnou nežidovskou identitou, dávají návratu, tedy klíčovému pojmu této knihy, jinou a v mnoha případech hořkou příchuť. Kniha za pomoci více než stovky rozhovorů v sedmnácti jazycích vykresluje poválečnou realitu plastickým způsobem. Přeživší sice okamžik osvobození sami vnímali jako „konec příběhu“ války a perzekuce, jak ale tato monografie dokládá, osvobozením jejich příběh zdaleka neskončil.
Kolektivní práce pod vedením Kateřiny Králové a Hany Kubátové je unikátní publikací, která vznikla jako společné dílo s účastí mladých badatelů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je odrazem dlouhodobé a citlivé práce se studenty a jejím cílem je problematizovat stále poměrně opomíjenou, avšak pořád traumatizující poválečnou dobu.

Obsah:

Minulost jako vzpomínkaa vyprávění: Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation v kontextu orální historie
návrat "domů"?

Židé ve středovýchodní Evropě
Československo
Polsko
Maďarsko

Židé v jihovýchodní Evropě
Bulharsko
Rumunsko
Jugoslávie
Řecko

Židé v Sovětském svazu
Lotyšsko a Litva
Estonsko
Bělorusko
Ukrajina
Rusko
Moldavsko

Namísto závěru: Holocaust jako pohyblivá vzpomínka?

Seznam zkratek
Prameny a literatura
Summary
Jmenný rejstřík

Karolinum, Praha 2016, 170 x 235 mm, 385 str., ISBN 978-80-246-3271-1