Nedestruktivní průzkumy, nové možnosti

Nedestruktivní průzkumy, nové možnosti
Availability: in stock
including VAT
your price242,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodem. Petr Řezáč
Význam nedestruktivních metod průzkumu v památkové péči. Možnosti., limity, interpretace. Ing. arch. Ondřej Šefců
Praktické příklady využití termografie ve stavebnictví a její možnosti u památkových objektů. Ing. Jan Klečka
Nedestruktivní metody průzkumu dřevěných prvků. Zkušenosti, vhodnost použití, interpretace, limity. Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA
Příklady použití georadaru při průzkumu staveb a jeho aplikace v památkové péči. Ing. Jiří Prokop, Ing. Radek Matula
Pohled z výše aneb Ať žijí dronové. Defektoskopie pomocí dronů. Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Využití ultrazvuku při neinvazních průzkumech objektů z kamene a příbuzných materiálů. Ing. Karol Bayer, Ing. Renata Tišlová, Ph.D., Ing. Jakub Havlín
Nedestruktivní metody zkoumání betonových konstrukcí. Popis, možnosti, limity. Ing. Tomáš Míčka
Možnosti použití paprskového sonaru pro archeologické průzkumy vodních ploch. Ing. Karel Soukup, CSc.