Nejstarší pražské farní matriky

Nejstarší pražské farní matriky
ISBN: ISBN 978-80-88629-01-06
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Stručný obsah

Předmluva vydavatelů

Matrika narozených kostela sv. Jintřicha an Novém Městě pražském (1584-1600). Jaroslava Mendelová
Úvod
Dějiny kostela a farnosti sv. Jindřicha do r. 1620
Popis matriky, Její obsah a historická hodnota
Ediční zásady
Edice, obrazová příloha
Rejstřík domů, rekstřík osob
Vysvětlivky

Matrika oddaných kostela sv. Tomáše na Malé Straně )1587/1596-1632). Miroslava Fůrová, Jan Hrdina
Předmluva
Synopse
Stručné dějiny konventu augustiniánů u sv. Tomáše na Malé Straně do počátku třicetileté války
Historie církevních matrikDiplomaticko-paleografický rozbor dvou nejstarších matrik kostela sv. Tomáše s důrazem na matriku oddací
Zpracování dat matriky oddaných
Přílohy
Ediční pravidla a koncepce edice
Zkratky užité v edici
Edice
Rejstříky
Glosář
Konkordace duplicit, přehled sňatků v matrice pokřtěných, přehled křtů v matrice oddaných
Prameny a literatura

Zusammenfassung

Archiv hlavního města Prahy, Praha 2023, rozměr 165 x 245 mm, 569 s., česky s německým resumé, ISBN 978-80-88629-01-06