Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945)

Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945)
ISBN: 978-80-246-3505-7
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
Milena Josefovičová

Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945)

Struktura, správa, lidé


Historie Německé vysoké školy technické v Praze v letech 1938–1945 připomíná křižovatku – bod, kde se protínají dějiny vzdělanosti českých Němců, vysokých škol, techniky i dějiny okupace a nacistické třetí říše. Tvoří důležitý díl historického obrazu vysokého školství v českých zemích, a to jak ve vztahu k dějinám ČVUT, tak ve vztahu k Německé univerzitě. Předkládaná monografie se věnuje především vývoji institucionálnímu, biografickému a politicko-správnímu. Příběh pražské německé techniky, pojímaný v širším historickém kontextu snah o vyrovnání se s paralelním působením českého a německého obyvatelstva, ilustruje mnohovrstevnatý vývoj technického vzdělání, myšlení a invence v českých zemích.

Obsah:

Úvod
Technické vysoké učení v éře modernity
Rozbor pramenů a literatury

Za monarchie, za republiky - vývoj německé techniky v Praze do roku 1938
Deutsche Technische Hochschule v habsburské monarchii (1863-1918)
Československou statní vysokou školou 1918-1938
Pokusy o reformu technického studia

1938 - rok rozvratu
Důsledky mnichovské dohody
Přeložení či ponechání?
Rasové a politické čistky

Transformace z československé na říšskou vysokou školu
Hledání podoby 1938-1939
Reorganizace
Po uzavření českých vysokých škol
Výměna rektora
Univerzální vysoká škola
V nových poměrech

Struktura DTH
Říšská, ale menší
Fakulta přírodních věd a doplňkových oborů (I)
Matematika a fyzika (I/1)
Výuka a změny
Personální obsazení
Chemie (I/2)
Výuka a změny
Personální obsazení
Všeobecné předměty
Intervence Fritze Todta
Fakulta architektury a stavitelství
Výuka a změny
Personální obsazení oddělení architektury (II/1)
Personální obsazení oddělení stavebního inženýrství (II/2)
Fakulta strojní a elektrotechnická (III)
Výuka a změny
Personální obsazení oddělení strojního inženýrství (III/2)
Personální obsazení oddělení elektrotechniky (III/2)

Správa a provoz DTH
Kurátor
Využití majetku české techniky

Neuskutečněné plány
Zemědělská vysoká škola v Ďěčíně-Libverdě
Ústav pro výzkum silikátů Společnosti císaře Viléma (KWIfS)
Hornická akademie Příbram - Německá vysoká škola báňská

Totální válka s DTH
Totální válka
Personální záležitosti
Omezení provozu školy

Závěr

Seznam zkratek
Přílohy
Resumé
Vybraná literatura a prameny
Jmenný rejstřík

Karolinum, Praha 2017, 145 x 205 mm, 224 str., ISBN 978-80-246-3505-7