Nepostavená architektura osmdesátých let

Nepostavená architektura osmdesátých let
ISBN: 978‑80‑01‑06734‑5
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Petr Vorlík, Klára Brůhová (edd.)
Nepostavená architektura osmdesátých let

Kniha kolektivu autorů se zabývá tématem nerealizovaných návrhů a architektonických i urbanistických úvah 80. let 20. století. Projekty pokrývají širokou škálu poloh, v rozsahu od vážně míněných dlouhodobých vizí moderního města (dopravní řešení Prahy, reprezentativní městotvorné projekty pro historické centrum, alternativy pro Žižkov, modernizace bytového fondu) přes odvážné experimenty k prověření nových, často ze zahraničí importovaných myšlenek (obytné soubory, městský parter, modulární nebo solární architektura) až po odklon k alternativní realitě tzv. papírové architektury (Urbanity, Malovaná architektura) a uměleckým intervencím do veřejného prostoru. Jak už to u experimentů a nestandardních řešení bývá, značná část projektů byla dopředu odsouzena k nerealizaci (a mnohdy s ní ani autoři nepočítali) – to však nic neubírá na jejich síle. Nerealizované plány ve své čistotě nepokřivené realitou stavební výroby a banální každodenní praxe v mnoha ohledech dokonce nabízí výmluvnější výpověď o dané době než projekty postavené.

Obsah

Na sklonku epochy - Praha v zajetí autostrád
Roztrhané město - rehabilitace bloku a veřejného prostoru
Věčné úkoly - reprezentativní jádro hlavního města
Za obytnější každodennost - městský parter a drobné úkoly
Trochu jiná sídliště - experimentální projekty VÚVA
Proti panelovému hegemonu - sloupový systém s deskovými stropy
Odlehčit prefabrikaci - mobilní a modulární architektura
Únik z reality - projekty do šuplíku, utopie a výstavy
Slunce svítí a hřeje - počátky ekologické architektury
Městský land art - stoka K a hlava V
Summary
Rejstřík

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Praha 2020, rozměr 190 x 240 mm, 191 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978‑80‑01‑06734‑5