Nervová vlákna diktatury

Nervová vlákna diktatury
ISBN: 978-80-246-4333-5
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Matěj Bílý, Marián Lóži, Jakub Šlouf

Nervová vlákna diktatury

Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956


Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území českých zemí. Časově je ohraničena koncem druhé světové války v květnu 1945, kdy „národní revoluce“ vynesla v regionálním prostředí k moci velký počet komunistů a jejich sympatizantů, a druhou celostátní konferencí KSČ v červnu 1956, která završila první fázi destalinizace v Československu. Výklad se zaměřuje především na vývoj krajských a okresních stranických elit, vztahy mezi jednotlivými úrovněmi stranické hierarchie, vnitrostranickou komunikaci a proměny narativů, kterými se KSČ snažila legitimizovat své mocenské nároky.

Obsah:


Úvod

1945-1948
Rekonstrukce regionálních elit KSČ
Regionální aspekty voleb v roce 1946
Významy února 1948 pro regionální aktéry KSČ

1948-1953
Regionální elity KSČ v letech 1948-1953
Hledání nepřátel uvnitř KSČ

1953-1956
Stabilizace regionálních elit KSČ v letech 1953-1956
Protesty členské základny KSČ proti měnové reformě v roce 1953
Debata o XX. sjezdu KSSS a proměny legitimizace diktatury KSČ

Závěry
Seznam zkratek
Seznam použitých pramenů a literatury
Jmenný rejstřík

Karolinum a Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 304 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-246-4333-5