Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight

Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight
ISBN: 978-80-86890-88-3
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Pavla Machalíková – Tomáš Winter (edd.)

Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight

Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo. Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na motivy Čapkových kreseb s dětskou tematikou, poprvé zveřejněných na zvláštní výstavě v roce 1935. Skladatel Miloslav Kabeláč zkomponoval v roce 1950 cyklus dětských sborů Modré nebe s výmluvným podtitulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka a na slova Františka Hrubína pro dětské hlasy a klavír.
Publikace Nespatříte hada představuje tyto vzájemné vztahy. Současně se zabývá také obecnějšími otázkami, jaké pro moderní české (a evropské) výtvarné umění, literaturu a hudbu otevíralo téma dětského světa, dětského tvoření a poté umělecké tvorby pro děti.
Tvůrčí přístup Čapka, Hrubína, Skácela a Kabeláče je specifickým dokladem multimediálních inspirací v moderním umění, které nepřestávají být aktuální ani v současnosti. Aby byla tato multimediálnost zpřítomněna i v knize, je její součástí CD, obsahující nahrávku Kabeláčovy skladby, provedenou dětským pěveckým sborem Radost, a recitační pásmo Hrubínových a Skácelových veršů v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Obsah

Úvod
Dětský svět a „umění nepoučeného“ v 19. století
Pavla Machalíková a Dalibor Dobiáš

Jako dítě
Pastely Josefa Čapka a dětský svět
Tomáš Winter

Jako dítě, o dítěti, s dítětem
Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely
Stanislava Fedrová

Jako koupel v křišťálově čisté studánce
Modré nebe Miloslava Kabeláče
Pavel Kordík

Medailony umělců

Contents

Preface

The World of Children and Untutored Art in the 19th Century
Pavla Machalíková and Dalibor Dobiáš

Like a Child:
Josef Čapek‘s Pastel Drawings and the World of Children
Tomáš Winter

Like a Child, About a Child, and With a Child:
Hrubín, Skácel, and a Little Halas on Josef Čapek’s Pastels
Stanislava Fedrová

Like Bathing in a Crystal-Clear Pool of Water:
The Blue Sky by Miloslav Kabeláč
Pavel Kordík

Biographies

Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 235 x 330 mm, 160 s., bar, česky a anglicky, ISBN 978-80-86890-88-3