Neznámá tvář Prahy

Neznámá tvář Prahy
Dostupnost: skladem
cenová akce
s DPH
Běžná cena298,00 Kč
Vaše cena150,00 Kč
Úspora (50 %)148,00 Kč
ks
Neznámá tvář Prahy
Příroda a rostlinstvo
Jarmila Kubíková, Jiří Kříž, Lubomír Hrouda, Anna Skalická

Praha je jedinečné město. A tento názor není jen obdiv místních patriotů. Území Prahy je skutečně celosvětově unikátní tím, že vznikalo v minulosti na dnech tří moří.
Publikace informuje o přírodním prostředí města Prahy, o jeho poloze ve středu Evropy, o jeho unikátní geologické minulosti a o historii přírodních dějů od poslední doby ledové. Popisuje přirozenou vegetaci - pražské lesy, skály, louky, rybníky a vodní toky. Ukazuje, jaké rostliny doprovázejí vesnické usedlosti a městské domy, jaké cizokrajné stromy a okrasné byliny si lidé pěstují. Upozorňuje na druhy vzácné a chráněné a na možnosti jejich soužití s městem. Připojena je geologická mapa Prahy a mapa pražských chráněných území.

Obsah:

Předmluva
Úvodem - historie poznání pražské květeny
1. Praha, její poloha a podnebí
2. Město na dně tří moří
3. Vývoj přírody během čtvrtihor
4. Osídlení od pravěku do současnosti
5. Je ve městě ještě přirozená vegetace?
6. Přirozená vegetace skal
7. Kulturní krajina
8. Květena v proměně staletí
9. Pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky
10. Černí pasažéři - neofyta
11. Vzácné druhy
12. Krásné ztráty
13. Krajina v přerodu - po čem šlapeme
14. Máme v Praze chráněné a ohrožené druhy?
15. Seznam pražských chráněných území
Literatura
Rejstřík