Nic malého neuzříš

Nic malého neuzříš
ISBN: 978-80-7420-061-8
Availability: in stock
including VAT
your price398,00 Kč
ps
Novák Arne

Nic malého neuzříš

Antologie sloupků z Lidových novin 1926-39


Arne Novák patří k nejvýznamnějším literárním historikům a kritikům první republiky. Od roku 1920 působil jako profesor české literatury na Masarykově univerzitě v Brně, kde zastával také funkci jejího rektora. Zemřel 26. 11. 1939.

Kromě vědecké práce pravidelně přispíval do Lidových novin poučnými a zábavnými sloupky o osobnostech literatury a kultury, a zařadil se tím mezi sloupkaře, jako byli Karel Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček a další.

Obsah:


Úvodem

Sloupky (1926-39)
 1926:
Mr. Worwärts
Nepopulární slůvko za císaře Josefa
Filologos
 1927:
Politik darwinista
Oplacená návštěva
Gymnázium Bartošovo
 1928:
Improptu polemické
Dvacet let od smrti básníkovy
Praděd století
 1929:
É morta
Hrdina pražské bohémy
Ostatek jest mlčení...
Mistr Václav Klouda
 1930:
V neděli v restauraci
Mistr svého umění
Stromy žalují
 1931:
Český mecenáš
Osud básníkův
Příklad a pohoršení
Důvěrník smrti
Znalec lidí
 1932:
Anežka Česká
Veliký lyrik
Mistr
O Nerudův pomník
Bohumil Havlasa
Moravský Kramerius
Láska hrdinova
 1933:
Jaroslav Vrchlický a Richard Wagner
Jaro Umělecké besedy
Génius srdce
Kulturní jubileum českého Brna
Kytička dušičková
Vánoční periskopa
 1934:
Ahasver našich dnů
Filolog novinářem
Marche
Úrodná skepse
Impresionista?
Mudřec-filolog
Kouzla
Dr. Desiderus humorista
 1935:
Antika v Praze
Hovor s géniem kraje a s duchem předků
Mohutnost prostoty
Myslivna v Budislavi
 1936:
Tomáš Mann mluví
Erasmus
Klasik
Žena statečná
 1937:
Jenišovice
U hrobu Börnova
Anima sola
Aleš a Rodin
Autorita
 1938:
Díkůvzdání sochaři Matyáši Braunovi
Cestou na Golgotu
Vinařská legenda
Dušičky 1938
Elegie z Kozlova
Nic velkého neuzříš...
 1939:
Jubileum
Rytíř fejetonu
Mácha na Vyšehrad
U Štajniců
Svízel

Přílohy
K. Z. Klíma: Jubilejní
K. Z. Klíma: Němci v novém parlamentě
Arne Novák: Výzva k radosti
Karel Čapek: Sloupkový gambit
Eduard Bass: Vyznavač krásy a velikosti
K. Z. Klíma: Jaký byl
František Šelepa (?): Příklady novináře
K. Z. Klíma: Arne Novák, kulturní novinář
Josef Hora: Zahrada mrtvých
Karel Toman: Na hrob Arna Nováka

Soupis sloupků Arna Nováka z Lidových novin 1920-25
Soupis sloupků Arna Nováka z Lidových novin 1926-39
Ediční poznámka
K ilustrování Novákových sloupků
Učencovy sloupky (doslov)
Jmenný rejstřík

Arsci, Praha 2019, 310 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7420-061-8