Normalizaci navzdory

Normalizaci navzdory
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps

Katalog ke stejnojmenné výstavě.


Jednou z oblastí, která je od konce minulého desetiletí v Moravském zemském muzeu intenzívně rozvíjena je také oblast kulturních dějin 20. století v České/Československé republice. V roce 2010 byl odbornými pracovníky MZM rozpracován koncept budování specializovaného pracoviště, od téhož roku je tato akvizičně-badatelská aktivita také fakticky naplňována. V objektu MZM v ulici Hudcova v Brně bylo zřízeno fyzické sídlo tohoto pracoviště, přičemž se zde nacházejí jak badatelny, pracovny muzejních odborníků, plnohodnotná moderní učebna, tak archívy konkrétních událostí, aktivit a osobností spjatých s kulturními dějinami naší vlasti, a to v nejširším slova smyslu.
Soustředěné úsilí spočívá zejména v sběru historicky reprezentativních, podstatných a jedinečných materiálů. V letech 2010–2011 se do sbírek MZM podařilo mj. získat pozůstalostní fond Dory Müllerové, soubor Lumíra Kuchaře, včetně korespondence a dokumentů Arne Nováka, Jiřího Karáska ze Lvovic, Otokara Březiny, Miloše Martena. Tyto se přiřadily k již dřívějším akvizicím – např. Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Jan Zahradníček, meziválečné Lidové noviny aj. Výjimečným celkem jsou osobní fondy Jiřího Gruši, Pavla Kohouta, Oty Filipa, Jana Trefulky, Jana Tesaře, Boženy Komárkové nebo Bedřicha B. Bašuse. Ve fázi předávání materiálů jsou další osobní fondy významných osobností české kultury, např. dramatika Milana Uhde, Zdeňka Rotrekla a Sylvie Richterové. Společným jmenovatelem těchto kolekcí je významný antinormalizační charakter. Jejich soustředěním MZM zúplňuje archivaci a výzkumy kultury oficiální, samizdatové i exilové. Výstava Normalizaci navzdory… přináší nejen ukázky z těchto tisíců dokumentů, které MZM v posledních letech získalo, ale předkládá je i ve strukturovaných celcích, aby neuvěřitelná doba komunistické normalizace byla přehledně připomenuta, a to jak celorepublikově, tak i s logickým zaměřením na Brno a Moravu.