Nová náboženství a násilí

Nová náboženství a násilí
ISBN: 978-80-246-2861-5
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Zdeněk Vojtíšek

Nová náboženství a násilí


Nová náboženská hnutí jsou hnutí protestu. Vznikají často z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem a jejich vznik je obvykle inspirován charismatickým vůdcem. Mohou také vyjadřovat nesouhlas se stávající ideologií některého ze zavedených náboženství. V současnosti jich ve světě existují tisíce. Velká část z nich brzy zaniká, jelikož nenachází dostatek následovníků. Záleží především na většinové společnosti, za jak dlouho pro ni nová náboženská skupina přestane být „nová“ a začne být vnímána jako „zavedená“. Tato publikace se věnuje násilným konfliktům, které vznikají mezi novými náboženskými hnutími a okolní společností. Pochopit zákonitosti zrodu těchto hnutí, jejich vývoje, vnitřní dynamiky i interakce s okolím umožňuje čtyřiadvacet příkladů, které kniha přináší. Ty poskytují souhrnný obraz různých způsobů, jak příslušníci nových náboženských hnutí násilím trpí i jak ho páchají. Pochopení těchto zákonitostí nemá význam jen pro religionistiku, ale poskytuje čtenářům z řad širší veřejnosti hlubší vhled do fungování nových náboženství i většinové společnosti.

Obsah:

Úvod

Nová nábožesnká hnutí a násilí
Nová náboženská hnutí v konfliktu se společností
Likvidace nových náboženských hnutí
Nová náboženská hnutí a mučednictví
Nová náboženská hnutí, komunity a děti
Nová náboženská hnutí a milenialismus
Nová náboženská hnutí, charisma a oddanost
Nová náboženská hnutí a společenská revoluce
Nová náboženská hnutí a agrese
Nová náboženská hnutí a terorismus
Nová náboženská hnutí a riutuální násilí

Závěr
Literatura
Summary
Rejstřík

Karolinum, Praha 2017, 286 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-2861-5