O čem vyprávějí rukopisné knihy z etnografických sbírek Moravského zemského muzea

O čem vyprávějí rukopisné knihy z etnografických sbírek Moravského zemského muzea
Availability: in stock
including VAT
your price138,00 Kč
ps

Eva Večerková


O čem vyprávějí rukopisné knihy z etnografických sbírek Moravského zemského muzea


Publikace seznamuje s velmi zajímavou a odborně dosud nezpracovanou sbírkou rukopisů z lidového prostředí. Již na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 se objevila poměrně rozsáhlá kolekce v oddělení „Co lid píše, čte a vypravuje“, tedy lidové dopisy, poloúřední listiny, např. cechovní, a zejména psané modlitební knížky, tedy rukopisy, které vznikly v lidovém prostředí a byly v něm užívány. 

Rukopisy a tisky týkající se lidového prostředí byly zprvu soustřeďovány ve fondech Zemské knihovny (do roku 1899 součásti Moravského zemského muzea, dříve Františkova muzea), následná delimitace fondu v roce 1903 vymezila oborový profil písemností tohoto druhu. Nejstarší část souboru představují knížky opatřené razítkem národopisného oddělení Moravského zemského muzea z doby po roce 1918. Rukopisy a tisky se netěšily většímu zájmu muzejního pracoviště a v průvodci po sbírkách etnografického oddělení z roku 1924 o nich zmínku nenajdeme. V průběhu druhé poloviny 20. století byla kolekce doplňována příležitostně z darů a nákupů.

Nejpočetnější složku souboru tvoří rukopisné knihy modliteb a písní z 18. a 19. století, české a v menším počtu německé, pocházející většinou z lidového prostředí a tam užívané. Ve sbírce jsou zastoupeny knihy dotýkající se i jiných stránek života lidových vrstev, léčitelství i magických rituálů, obyčejů a obřadů, hospodaření a denního života rodiny i osobních zájmů a života jednotlivce. Součást publikace tvoří Komentovaný katalog 64 rukopisných knih provázený barevnou obrazovou dokumentací.

Kniha představuje jedno z ojedinělých odborných zpracování daného tématu.