Objevování středověku. Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století

Objevování středověku. Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století
ISBN: 80-86890-04-X
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Pavla Machalíková

Objevování středověku.

Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století

Kniha uvádí do vzájemných souvislostí podněty, které určovaly vývoj romantické gotiky a gotického revivalu v Českých zemích, a sleduje důsledky a proměny, které setkání se starým uměním přineslo v dobové tvorbě i v pohledu na umění. První kapitola je věnována poznávání středověkého umění v Čechách a jeho zhodnocení z hlediska rodících se dějin umění. Druhá kapitola se zabývá otázkou recepce gotické architektury v architektonické tvorbě pozdního 18. až raného 19. století a vlivem konkrétních gotických památek. Třetí kapitola je zaměřena na recepci starého malířství v soudobé umělecké tvorbě, a to nejen z hlediska uplatnění obsahových historismů, ale především z hlediska historizujících inspirací v utváření stylu české malby raného 19. století a stylu tzv. české národní malířské školy. Kniha je disertací, která byla obhájena r. 2004 v Ústavu pro dějiny umění FF UK.

Obsah:

Úvod: "Středověk" a doba kolem roku 1800
1. "Kolem 1800." Styly, pojmy, výklady
2. Historismus jako termín v humanitních a společenských vědách
3. Historismus a dějiny umění

Kapitola I: Poznávání středověku
Počátky studia středověkého umění a architektury v Čechách
1. Staří domácího krásného umění, jeho úpadek, obnova a zlatý věk
2. Technika a zručnost středověkých umělců a architektů
3. Mezi kultivovanými obrazy a uměleckými díly
4. České středověké umění v nových institucích a nových souvislostech

Kapitola II. Inspirace středověkem
Romantická gotika krajinářských parků a počátky romantického historismu
1. Středověká architektura v národním kontextu
2. Středověká architektura , prostor a světlo
3. Symbolika romantické gotické architektury v krajinářských parcích a první reprezentativní stavby romantického historismu

KapitolyIII: Nápodoba středověku
Středověké historie, středověké malířství a utváření stylu české malby v první třetině 19. století
1. Osvícenský historismus a první zobrazení českých  dějin
2. Obrazárna SVPU a pražská Akademie - mezi kopírováním středověkého umění a monumentálními historickými kompozicemi
3. Počátky nábožensko-vlastenecké malby v Čechách, recepce české gotiky v malířství a tvorba "nároního stylu"

Závěr: Umění romantické gotiky a Čechy
1. "Středověké" nebo "staré" umění?
2. Středověk a umění v Čechách na počátku 19. století

Poznámky
Prameny
Literatura
Resümee
Rejstřík
Barevná příloha

Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 2005, 160 x 230 mm, 232 s., čb., bar. příloha, ISBN 80-86890-04-X