Obrazy Chebu

Obrazy Chebu
ISBN: 978-80-87395-18-9
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Michaela Bäumlová,  Zbyněk Černý,  Marcel Fišer

Obrazy Chebu

Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20.století


Rozsáhlá obrazová monografie představuje dějiny města, jak se promítaly do jeho dobových vyobrazení. Reprodukce obrazů a grafik doplňují texty, mapy s lokalizací motivů a dobové i současné fotografie. První kresba chebského náměstí pochází už z doby před rokem 1500, následují stovky vedut a později v 19. a 20. století i klasické městské krajiny. Kniha se zároveň zabývá zdejšími, dnes většinou zapomenutými malíři německé i české národnosti, pro něž bylo město hlavním tématem. Na obrazovém materiálu dokládá tak zajímavé jevy, určující podobu i duchovní atmosféru města, jako je budování gotického a barokního opevnění a jeho boření v 19. století, velkoněmecký nacionalismus 30. let, dosídlení českým obyvatelstvem po roce 1945 nebo asanaci velké části Chebu v 50. a 60. letech.

Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2015, 240 str., 320 x 240 mm, ISBN 978-80-87395-18-9