Od kabaly k Titaniku

Od kabaly k Titaniku
ISBN: 978-80-86890-58-6
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
edd. Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha

Od kabaly k Titaniku

Deset studií nejen z dějin umění

Drobná knížka přináší deset studií odlišného formátu na rozmanitá témata od autorů různých generací. Jejím cílem není analyzovat specifický problém či téma, nýbrž prezentovat rozmanitost zájmů dnešních dějin umění a pestrou paletu přístupů k uměleckému dílu. Z tohoto hlediska publikace přesahuje běžný rozvrh uměleckohistorické práce a chce čtenáři nabídnout hlubší pohled do vědeckého poznávacího procesu – a to především, ale nejen v těch případech, kdy dílo a jeho problematika rozehrávají bohatou odezvu v příbuzných oborech – sociologii, filozofii, historii či literatuře. Některé studie představují poněkud nečekaná „blízká setkání třetího druhu“ – poezie a vědy, výtvarného umění a filmu; jiné rekonstruují sociální kontext uměleckých děl a ještě další „teoretizují“ jejich formu.

Obsah:

Úvodem
Eva Bendová: Z Montmartru do Metra: Vratislav H. Brunner, tvůrčí zahálka a její formy
Václav Hájek: Bod linie, plocha: Obrazové elementy v nehierarchických vztazích
Martin Horáček: Architekt Jan Vejrych ve Slaném, reformovaná česká renesance a velké stavby na malém českém městě
Lubomír Konečný: Morgenstern, noc a košile
Vojtěch Lahoda: Picasso na Titaniku
Anna Pravdová: "Jsem ve stavu toho, kdo vylezl z těžké nemoci a nemůže být bez léků"
Ivo Purš: Soukromá koruna císaře Rudolfa II. a kabala
Anna Rollová: O hranici a "labyrintu": Úvaha nad jedním epitafem
Rostislav Švácha: Soutěže
Tomáš Winter: Obraz, který není
Autoři

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, rozměr 110 x 165 mm, 259 s., ISBN 978-80-86890-58-6