Od národního státu ke státu národností

Od národního státu ke státu národností
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena420,00 Kč
ks
Jan Kuklík, Jan Němeček

Od národního státu ke státu národností

Kniha se zabývá návrhem na vydání národnostního statutu v Československu v roce 1938, který byl pokusem řešit složitou situaci, do které se československý stát koncem třicátých let dostal. Národnostní statut měl být významnou reformou menšinové politiky a měl se týkat nejen německé menšiny, ale i všech ostatních menšin a jejich právního postavení. Dotýkal se nejen jazykového práva, ale i otázek školství, státní správy, sociálního zabezpečení či trestní ochrany menšin. Hlavním účelem připravovaného právního předpisu mělo být uvolnění mezinárodního tlaku na Československo v souvislosti s Hitlerovou politikou po anšlusu Rakouska, která otevřeně využívala požadavky sudetských Němců jako součást snah k prosazení územních a politických požadavků, vedoucích až k Mnichovu a poté i k druhé světové válce. Kniha analyzuje jak přípravu statutu, vnitropolitická jednání a jednání s SdP, tak zejména mezinárodněpolitickou rovinu, která předurčila neúspěch tohoto ambiciózního návrhu na řešení menšinových otázek. Součástí knihy je i edice textu národnostního statutu, který je tak poprvé v ucelené podobě k dispozici zájemcům o moderní československé dějiny.

Obsah:

Úvodem
Česko-německé vztahy v Československu od nástupu Hitlera k moci do anšlusu Rakouska
Cesta k vyhlášení národnostního statutu
Statut a vyjednávání s národnostními menšinami
Mezinárodní reflexe souvislosti národnostního statutu z pohledu britské diplomacie
Runcimanova mise, odmítnutí statutu a cesta k Mnichovu
Epilog - "druhý život" národnostního statutu
Závěr

Dokumenty
1. Rozhlasový projev Milana Hodži s oznámením o zahájení přípravy národnostního statutu
2. Návrh preambule k národnostnímu statutu od Karla Čapka a Ferdinanda Peroutky
3. Návrh preambule k národnostnímu statutu od Lva Sychravy.
4. Návrh zákona, kterým se vydává národnostní statut Republiky československé
5. Návrh důvodové zprávy k národnostnímu statutu Republiky československé
6. Návrh zákona, jímž se stanoví zásady jazykového práva v Republice československé

Prameny a literatura
Resumé
Jmenný rejstřík