Odkaz rychtáře Vaváka

Odkaz rychtáře Vaváka
ISBN: 978-80-246-3808-9
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena270,00 Kč
ks
Martin Kučera

Odkaz rychtáře Vaváka

Příspěvky k životopisu velkého písmáka


Rychtář z Milčic na Poděbradsku František Jan Vavák (1741–1816) byl největší z českých písmáků, osobitých autorů ze selského prostředí, kteří v období národního obrození uchovávali lidový jazyk příštím pokolením. Vavák patří k buditelům "první generace", jejímž nejvýznamnějším představitelem byl Josef Dobrovský a která se sdružovala kolem Krameriova vydavatelství Česká expedice. Připomenout jeho duchovní odkaz a velikost jeho osobnosti si klade za cíl tato kniha. Její úvodní část tvoří edice Vavákova nedokončeného Vlastního životopisu, kterou v 70. letech připravila Stanislava Jonášová. Druhá část zahrnuje výběr reprezentativních ukázek z jeho Pamětí, vydaných knižně v rozpětí let 1907–2009. Třetí částí jsou ukázky z Vavákovy veršované a písňové tvorby, dosud souborně knižně nevydané. Knihu uzavírá studie profesora Františka Kutnara o písmácké literatuře, publikovaná zatím pouze v samizdatovém sborníku k osmdesátinám historika Zdeňka Kalisty. Publikaci připravil k vydání editor závěrečného svazku Vavákových Pamětí Martin Kučera (vydaného v r. 2009 Nakladatelstvím Karolinum).

Obsah:

František Jan Vavák - selský intelektuál

Vlastní životopis F. J. Vaváka
Ediční poznámka
Popsání života Fraňka Jána Vaváka
Seznam zkratek

F. J. Vyvák paměti (výbor)

Ukázky poeozie F. J. Vaváka
Píseň
Marš každého Čecha ctného, v tému arciknížete Karla vyvýšeného, udatně bojujícího

Paměti F. J. Vaváka
Úvaha historika o lidové literatuře písmácké a pamětní
Ediční komentář

Karolinum, Praha 2018, 210 str., 130 x 200 mm, ISBN 978-80-246-3808-9