Odraz 1. světové války ve škole a společnosti

Odraz 1. světové války ve škole a společnosti
ISBN: 978-80-86935-32-4
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Markéta Pánková, Helena Plitzová (edd.)

Odraz 1. světové války ve škole a společnosti

V prosinci 2015 vydaly NPMK a NIDV publikaci s příspěvky ze stejnojmenné konference, která proběhla na MŠMT v únoru 2015. Editorkami se staly M. Pánková a H. Plitzová.
Publikace je rozdělena do dvou částí, v první části se věnují konferenční příspěvky podobě dětství a školy za 1.světové války a podávají přehled o odrazu tohoto tématu v učebnicích a na webových stránkách. Příspěvky v druhé části s názvem Přemysl Pitter. Cesta vojáka 1.světové války k humanismu a pacifismu přibližují na frontových zážitcích významného humanisty evropského formátu, jak válečné události formovaly životní cestu jednotlivce.

Obsah:

Úvodní slovo Jana Zikla
Úvodní slovo Markéty Pánkové
Úvodní slovo Heleny Plitzové

I. část: Odraz 1. světové války ve škole a společnosti
Dětství a škola za 1. světové války (Milena Lenderová)
Století dítěte? Možnosti a limity válečné sociální péče o děti a mládež (Martina Halířová)
Odraz 1. světové války v učebnicích dějepisu, čítankách a historických výročních zprávách (Zuzana Švastová)
Využití speciálních webových stránek NPMK k 1. světové válce v rámci výuky dějepisu a společenskovědních předmětů (Eva Rezková)

II. část: Přemysl Pitter. cesta vojáka 1. světové války k humanismu a pacifismu
Přemysl Pitter jako voják na frontách Velké války (Petr Matějček)
Možnost využití egodokumentů P. Pittera ve vyučování o 1. světové válce (Lenka Lajsková, Veronika Chládková)
Rozmach pacifismu v Československu jako jeden z důsledků Velké války (Radek Valenta)

O autorech
Příloha: O Přemyslu Pittrovi (Lenka Lajsková)
Publikace o 1. světové válce ve fondech Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského