On, Adolf Loos

On, Adolf Loos
ISBN: ISBN 978-80-86549-50-7
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková, Jana Kořínková (eds.), Karel Zoch
On, Adolf Loos

V prosinci 1988, shodou okolností v den narození Adolfa Loose (10. 12. 1870) zakoupilo Muzeum města Brna do sbírek Oddělení dějin architektury v rámci akviziční činnosti rozsahem nevelkou pozůstalost plzeňského stavitele Bořivoje Kriegerbecka (1891–1975). Jedná se o rukopisy psané formou vzpomínek, zaznamenávaných ve třech časových etapách: z let 1928–1933 pochází Deník I. a II.; v roce 1930 vznikly Rozhovory na posteli; na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století pak sestavil Kriegerbeck Zápisky z poznámkových bloků a při této příležitosti ještě nepatrně doplnil své starší poznámky. Kniha přináší tyto unikátní materiály publikované v plném rozsahu.

Kriegerbeckovy písemné záznamy doplněné také nákresy jsou dnes výjimečným a nenahraditelným zdrojem poznání zejména pro některé Loosovy interiéry v Plzni a pro Müllerovu vilu v Praze, na jejichž projektech i realizacích se Kriegerbeck jako zaměstnanec stavitelské firmy Müller & Kapsa a jako spolupracovník Adolfa Loose významně podílel. Jeho poznámky o Müllerově vile zásadně přispěly k její úspěšné a oceňované obnově dokončené v roce 2000.

Deníky a poznámky stavitele Bořivoje Kriegerbecka reflektují dobu svého vzniku a jsou ryze subjektivními záznamy autora. Některé jeho názory, popisy situací či charakteristiky osobností, s nimiž se během spolupráce s Adolfem Loosem setkal a o nichž se ve svých záznamech zmiňuje, dnes mohou budit kontroverze. Editoři však v jeho textech nic neměnili a uveřejňují je v plném rozsahu a znění.

Obsah:

On, Adolf Loos
  ve vzpomínkách Bořivoje Kriegerbecka
Deník I. a deník II.
Rozhovory na posteli
Zápisky z poznámkových bloků
Příloha
Prameny, výběr z literatury a seznam vyobrazení

Muzeum města Brna, 2021, rozměr 17,2 x 23,5 cm, počet stran 242, česko-anglicky, ISBN 978-80-86549-50-7