Opasek jako symbol a součást středověkého oděvu

Opasek jako symbol a součást středověkého oděvu
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena290,00 Kč
ks
Petra Mazáčová
 

Opasek jako symbol a součást středověkého oděvu

Příspěvek k hmotné kultuře českého středověku
 
Kniha vznikla jako výstup z diplomové práce. Klade si za cíl přiblížit fenomén opasku širší veřejnosti, která dnes pás chápe pouze jako módní doplněk a netuší nic o jeho významu pro středověkého člověka.
 
Stručný obsah
 
Předmluva
Rytířství, symbolika rytířského opasku: Rytířský mýtus a skutečnost / Rytířská středověká epika a opasek / Rytířství v českých zemích / Role opasku v aktu pasování
Význam opasku v kontextu středověké každodennosti: Opasek v právním prostředí měšťanské společnosti / Pás a stolování / Pozdně středověké písemné odkazy / Exkurs: "Braugürtel" v raném novověku
Opasek v církevní symbolice a praxi: Liturgický oděv a cingulum / Opasek a mnišství / Pás jako sekundární relikvie
Řemeslo pasířské a zlatnické
Typologie opasků a opaskových kování: Typy opasků / Typologie opaskových kování / Opasková nákončí / Opasková kování a rolničky / Průvlečky k zajištění konce opasku
Závěr
Summary
Poznámky
Literatura
Věcný rejstřík
Seznam vyobrazení
Obrazová příloha