Opevnění měst středověké Evropy

Opevnění měst středověké Evropy
ISBN: ISBN 978-80-88339-16-8
Availability: in stock
including VAT
your price1 300,00 Kč
ps
Vladislav Razím
Opevnění měst středověké Evropy

Opevnění měst se svými věžemi, branami, ochozy a příkopy patřila k hlavním symbolům evropského středověku. Dnes jsou podobně jako hrady a jejich zříceniny významným pramenem pro badatele rady oboru, těší se však také zájmu široké veřejnosti. Mnohde můžeme obdivovat různě rozsáhlé pozůstatky, málo však není ani mest a městeček, kde si hradby uchovaly téměř středověkou podobu a atmosféru. Ochrana tohoto křehkého kulturního dědictví je velmi důležitá. Po trojdílné knize Středověká opevnění českých mest (Národní památkový ústav, Praha 2019–2022) předkládá autor volně navazující publikaci, která se zabývá tímto tématem v rámci celé Evropy. Kniha je zaměřená především na stavebně-historický vývoj městských hradeb od raného středověku až po úsvit renesance, nemůže však chybět ani pohled na předchozí, starověká období. Text je doprovázen množstvím fotografických, obrazových a plánových příloh, z nichž většinu autor pořídil v průběhu desítek let svého zkoumání a nyní je poprvé uceleně předkládá čtenářům. Kniha přispívá k pochopení místa českých městských opevnění a fortifikační architektury obecně ve středověké Evropě, zároveň však představuje práci, která se díky svému pojetí, skladbě a rozsahu radí k nejkomplexnějším dílům na dané téma vůbec.

Obsah:

Předmluva a poděkování

Vývoj měststkých opevnění
1. Dávné kořeny - opevnění města v Úrodném půlměsíci
2. Vzestup až k dokonalosti - opevnění měst starověkého Řecka
3. Od přejímání vzorů k typizované výstavbě - městská opevnění Římské říše
4. Navázání a přetržení - dvojí svět městských opevnění v 5. až 8. století
5. Další začátek - opevněná města v 9. až 11. století
6. Dávné zdroje a nové podněty - městská opevnění 12. století
7. Na dalším vrcholu - opevnění měst 13. století
8. Příznaky formalismu a stagnace - opevnění měst 14. století
9. Rezoluční změna - palné zbraně při obraně měst v 15. století
10. Ztráta dechu a nová kvalita - ukončení vývoje středověkých fortifikací v raném 16. století

Vybraná témata

I. Od teorie k praxi
II. Městská opevnění a dynamika jejich areálů
III. Opevněná města v obraně území
IV. Externí opevnění měst
V. Opevnění měst vs. vodní toky a plochy
VI. Výstavba opevnění
VII. Boj v hradbách
VIII. Zvláštní otázky a jevy

Shrnutí

Prameny a literatura
Místní rejstřík
Původ obrazových příloh
Summary

NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 718, česky, ISBN 978-80-88339-16-8